Karta pobytu czasowego

Dostałeś pracę w Polsce, a warunki zatrudnienia wymagają zamieszkania w tym kraju na okres powyżej trzech miesięcy? Każdemu takiemu cudzoziemcowi przysługuje karta pobytu czasowego. Firma oferuje swoje wsparcie w uzyskaniu tego zezwolenia, gwarantując wiedzę i doświadczenie w rozwiązywaniu potencjalnych problemów z tym związanych.

© www.odbarierydokariery.pl 2021 | website template by ARaynorDesign